ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่จากกรมการข้าว (ค.117/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก