ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพิ่มเติม) (ค.97/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก