ขอจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงาน (ค.90/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก