ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.89/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก