โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563


เอกสารขออนุมัติ...คลิก

ศมข.สกลนคร (แผนงานพื้นฐานฯ)...คลิก

กมข. (แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรฯ)...คลิก

สวช. (แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรฯ)...คลิก

กวข. (แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยฯ)...คลิก