ขออนุมัติงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ค.77/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก