ขออนุมัติจัดสัมมนา "การวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ในนาแปลงใหญ่ (ค.67/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก