ขออนุมัติจัดประชุมและโอนจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (ค.66/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก