ขออนุมัติเเพิ่มบุคคลเป้าหมายและงบประมาณ กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก