ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ประจำปี 2563 (ค.62/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก