ขออนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 เพิ่มเติม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก