ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ในนาแปลงใหญ่ ปี 2563

รายละเอียยดการโอน...คลิ๊ก