ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว คืนให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก