โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก