โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สำหรับจดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก