โอนเงินค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.251)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก