โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.246-247)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก