โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.43)

รายละเอียดการจัดสรร...คลิก