โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.40)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก