เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสปพ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 17 ตุลาคม 2562 40
โอนค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของส่วนกลาง (เพิ่มเติม) ให้ ศสส. (ค.25) 17 ตุลาคม 2562 15
โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 03 ตุลาคม 2562 483
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.375) 03 ตุลาคม 2562 37
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.374) 03 ตุลาคม 2562 19
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.373) 03 ตุลาคม 2562 18
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.372) 03 ตุลาคม 2562 12
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ กรข. (ค.371) 03 ตุลาคม 2562 24
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.370) 03 ตุลาคม 2562 31
โอนสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 62 (ค.369) 03 ตุลาคม 2562 63