การรับรองพันธุ์ข้าวใหม่

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

05112020134620 05112020134646

05112020134716