Hrd Banner fix

LINK ICON POOH 01LINK ICON POOH 10LINK ICON POOH 12

 LINK ICON POOH 05LINK ICON POOH 06LINK ICON POOH 08

LINK ICON POOH 09LINK ICON POOH 02LINK ICON POOH 04

LINK ICON POOH 13LINK ICON POOH 11LINK ICON POOH 15 build

LINK ICON POOH 14LINK ICON POOH 07LINK ICON POOH 03

 

newshrd

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อบรมสัมมนาเรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" A 138 5657 10-7-62 15 กรกฎาคม 2562 6
หลักสูตร The Big Data Ecosystem for Management#2 A-137 5645 (9-7-62) 12 กรกฎาคม 2562 4
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร A-136 2601/2017 (5-7-62) 09 กรกฎาคม 2562 10
หลักสูตร "การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง D-017 5594 (4-7-62) 08 กรกฎาคม 2562 10
หลักสูตร English for Officer Workers รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 A-134 5528 (27-6-62) 02 กรกฎาคม 2562 10