Hrd Banner fix

LINK ICON POOH 01LINK ICON POOH 10LINK ICON POOH 12

 LINK ICON POOH 05LINK ICON POOH 06LINK ICON POOH 08

LINK ICON POOH 09LINK ICON POOH 02LINK ICON POOH 04

LINK ICON POOH 13LINK ICON POOH 11LINK ICON POOH 15 build

LINK ICON POOH 14LINK ICON POOH 07LINK ICON POOH 03

 Individual Development Knowledge management Plan 1

1.km 2.km 3.km
7.km 8.km 9.km 10.km 11.km 12.km

 

newshrd

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 D-025 (1172 3-4-63) 08 April 2563 30
หลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2 A-218 1102 (27-3-63) 31 March 2563 52
หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภาครัฐ A-217 957 (16-3-63) 18 March 2563 68
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 หลักสูตร A-216 2601.1018 (12-3-63) 13 March 2563 66
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 หลักสูตร A-215 2601/998 (12-3-63) 13 March 2563 62