Hrd Banner fix

LINK ICON POOH 01LINK ICON POOH 10LINK ICON POOH 12

 LINK ICON POOH 05LINK ICON POOH 06LINK ICON POOH 08

LINK ICON POOH 09LINK ICON POOH 02LINK ICON POOH 04

LINK ICON POOH 13LINK ICON POOH 11LINK ICON POOH 15 build

LINK ICON POOH 14LINK ICON POOH 07LINK ICON POOH 03

 Individual Development Knowledge management Plan 1

1.km 2.km 3.km
7.km 8.km 9.km 10.km 11.km 12.km

 

newshrd

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 A-199 224 (21-1-63) 28 มกราคม 2563 20
หลักสูตร พัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 16 A-198 166 (16-1-63) 21 มกราคม 2563 51
ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 G-167 122 (13-1-63) 17 มกราคม 2563 34
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร A-196 2601-77 8-1-63 12 มกราคม 2563 64
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร A-194 45 (6-1-63) 07 มกราคม 2563 51