สำนักบริหารกลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย)

สำนักบริหารกลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย)


เอกสารแนบ...คลิก