ประกาศ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี2562

ประกาศ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง เผ่ยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี2562