กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการซื้อครุภัณฑ์โรงาน 

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

07062018133552 0001

07062018133552 0002