ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ  กมข Click..