ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) ปี 2561 กมข.  Click..