[สำนักบริหารกลาง] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 คัน

เหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ บริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 เดือน


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...คลิก