สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสัวข์หยดเมืองพัทลุงสหภาพยุโรป 26 September 2562 373
สำนักบริหารกลาง ประกาศสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ 18 September 2562 125
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปข้าว ปี ๒๕๖๒ 12 September 2562 135
(ศมข.ขอนแก่น)สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 21 August 2562 150
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 August 2562 190
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ปี 2562 15 July 2562 206
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบกาผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 30 May 2562 201
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เผยแพร่รายการจัดซื้อจ้ดจ้าง 05 April 2562 486
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 29 March 2562 282
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ.15/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 14 January 2562 268