สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปข้าว ปี ๒๕๖๒ 12 กันยายน 2562 6
(ศมข.ขอนแก่น)สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 21 สิงหาคม 2562 13
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562 26
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ปี 2562 15 กรกฎาคม 2562 38
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สัญญาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบกาผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 30 พฤษภาคม 2562 67
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เผยแพร่รายการจัดซื้อจ้ดจ้าง 05 เมษายน 2562 174
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 29 มีนาคม 2562 146
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ.15/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 14 มกราคม 2562 140
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ.10/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 14 มกราคม 2562 105
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ 13/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ 14 มกราคม 2562 108