สำนักบริหารกลาง เรื่อง เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

สัญญา

 

เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ด

พันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

 

สัญญาเลขที่ สบก.สซ.4/60

 

รายละเอียด...คลิก (เพื่อดาวน์โหลด)