สำนักบริหารกลาง เรื่อง สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยกรมการข้าว

สัญญา

 

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย  

กรมการข้าว

 

สัญญาเลขที่ สบก.สจ.9/60

 

รายละเอียด...คลิก (เพื่อดาวน์โหลด)