สำนักบริหารกลาง เรื่อง สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ

สัญญา

 

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ

 

สัญญาเลขที่ สบก.สจ.11/60

 

รายละเอียด...คลิก (เพื่อดาวน์โหลด)