สำนักบริหารกลาง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

สัญญาจ้าง

 

ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 

สัญญาเลขที่ สบก.สจ.18/60

 

รายละเอียด...คลิก (เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)