กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว
รายละเอียด...