กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สัญญาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017)

19122017111925 0001

19122017111934 0002

19122017111944 0003

19122017111957 0004

19122017112006 0005

19122017112016 0006