สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เผยแพร่รายการจัดซื้อจ้ดจ้าง 05 เมษายน 2562 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 29 มีนาคม 2562 16
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ.15/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 14 มกราคม 2562 7
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ.10/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 14 มกราคม 2562 8
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ กมข.อ 13/2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ 14 มกราคม 2562 8
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 10 มกราคม 2562 25
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 10 มกราคม 2562 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 19 ธันวาคม 2561 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 19 ธันวาคม 2561 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 19 ธันวาคม 2561 25