พื้นที่ประกาศส่งเสริมการปลูกข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบ 1 24 June 2563 737
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบ 2 03 December 2562 831
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 รอบที่ 1 15 May 2562 2003
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และ 2 18 April 2562 524
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 2 22 November 2561 1404
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2560 - 2561 26 July 2561 412
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2559 - 2560 26 July 2561 538
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 1 15 May 2561 2222
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 2 17 January 2561 978
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 1 18 April 2560 2413