พื้นที่ประกาศส่งเสริมการปลูกข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 รอบที่ 1 15 พฤษภาคม 2562 12
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และ 2 18 เมษายน 2562 61
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 2 22 พฤศจิกายน 2561 320
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2560 - 2561 26 กรกฎาคม 2561 167
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2559 - 2560 26 กรกฎาคม 2561 142
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 1 15 พฤษภาคม 2561 1254
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 2 17 มกราคม 2561 565
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 1 18 เมษายน 2560 1938
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบ 2 18 เมษายน 2560 395