พื้นที่ประกาศส่งเสริมการปลูกข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบ 2 03 ธันวาคม 2562 154
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 รอบที่ 1 15 พฤษภาคม 2562 973
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และ 2 18 เมษายน 2562 307
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 2 22 พฤศจิกายน 2561 1047
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2560 - 2561 26 กรกฎาคม 2561 280
เอกสารภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 2559 - 2560 26 กรกฎาคม 2561 322
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ 1 15 พฤษภาคม 2561 1783
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 2 17 มกราคม 2561 786
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบ 1 18 เมษายน 2560 2160
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบ 2 18 เมษายน 2560 505