สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>