มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน

“มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”

               6 - 9 เมษายนนี้ เตรียมพบกับ งานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตร “ชม” เส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรม IT/QR Code “ช๊อป ชิม ชิลล์” กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนานาชนิดที่จะพาเหรดกันมาให้ท่านเลือกซื้อ กว่า 100 ร้าน ณ ห้างสรรพสินค้า ใจกลางกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก