ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>