ประกาศ สำนักบริหารกลาง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกาศ สำนักบริหารกลาง

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิต

วิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 

รายละเอียด..คลิก