สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์ย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์ย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>