ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ประกาศ สำนักบริหารกลาง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกาศ สำนักบริหารกลาง

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิต

วิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 

รายละเอียด..คลิก