ข่าวพระราชกรณียกิจ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 925
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 05 สิงหาคม 2559 856
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงดำนาณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 26 กรกฎาคม 2559 826
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559” 08 มิถุนายน 2559 1112
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 19 พฤษภาคม 2559 963
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ 19 พฤษภาคม 2559 964
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 19 พฤษภาคม 2559 960