กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

21162 191108 0064 กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

 

21162 191108 0067

21162 191108 0064  21162 191108 0061

 

กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

 

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการข้าวอันเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมการข้าวตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

       ซึ่งในปีนี้กรมการข้าว ได้สมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินรวม 1,384,013.16 บาท นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษา แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน โรงเรียนช้างกลาง และโรงเรียนมะนาวหวาน โรงเรียนละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

21162 191108 0055  21162 191108 0044

21162 191108 0041  21162 191108 0036

21162 191108 0016