สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

DSC 100สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จเป็นองค์ประธาน

เปิดงาน  สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ ๑๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จเป็นองค์ประธาน

เปิดงาน  สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ ๑๐

rice news 4

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่10ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 8–14 สิงหาคม2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกใน     พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยร่วมกับ        25 องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน   กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ เข้าร่วม  จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริรูปแบบมีชีวิต  ณ สวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

            โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวร่วมรับเสด็จฯ พร้อมบรรยายสรุปการจัดนิทรรศการในหัวข้อนิทรรศการในหัวข้อพัฒนาข้าวบนที่สูง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ ดอยผ้าห่มปก เช่น พันธุ์ขะสอ (ข้าวไร่ที่สามารถปลูกแบบนาขั้นบันไดได้) กข61และ กข53เป็นการพัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว และจัดแสดงแปลงสาธิตการทำนาแบบขั้นบันได เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนข้าว การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวไร่หมุนเวียน และพันธุ์ข้าวนาที่สูงในพื้นที่โครงการ พร้อม ชูไฮไลท์ข้าวพันธุ์ใหม่ “มะลินิลสุรินทร์ที่ได้รับการรับรองพันธุ์ในปีนี้มาร่วมจัดแสดง รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ ศาลาข้าวไทย” จำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวไร่/ข้าวนาที่สูง (พันธุ์ขะสอ กข61) โดยมีการหุงข้าวให้ชิมทุกวัน สำหรับผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ น้ำมันรำข้าว แป้งข้าว ไอศกรีมข้าวกล้องงอก

            สำหรับข้าวมะลินิลสุรินทร์เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ซึ่งได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง3พันธุ์ คือ มะลิแดง เบอร์54มะลิพื้นเมือง (ข้าวแดง) และมะลิดำ เบอร์53จากแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ในปี2548จนได้พันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน12สายพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง จำนวน5พันธุ์ คือ มะลิโกเมนสุรินทร์1-5และกลุ่มที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ จำนวน7พันธุ์ คือ มะลินิลสุรินทร์1-7เป็นข้าวเจ้านาปีไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ข้าวกล้องมีสีม่วงดำคุณภาพการหุงต้มรับประทานดี เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว เปอร์เซ็นต์อะมิโลสต่ำ ข้าวสุกเหนียวนุ่ม และมีกลิ่นหอม อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง  

ข้าวมะลินิลสุรินทร์เป็นข้าวเพื่อสุขภาพสายพันธุ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โดดเด่นในการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างการอนุรักษ์วิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาเชื่อมโยงจนเกิดนวัตกรรมในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ข้าวเป็นยาซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากหมู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ประกอบด้วยสารประกอบฟีโนลิก และแอนโทไซยานิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการซึมเศร้าและวิตกกังวลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบมีผลทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวแห้งเร็วก่อนวัยอันควร แถมยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยทำให้เซลล์มะเร็งลดลงร้อยละ 50 (IC50และยังออกฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือด ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตันในสมอง และโรคอัมพาตอีกด้วย

                                                                                       วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ/ข่าว