สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2561 ให้ กรมการข้าว

H aสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2561 ให้ กรมการข้าว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานส.ค.ส.ประจำปี 2561ให้ กรมการข้าว

mm 44

 m 5.02.61s

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯมอบหมายให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ที่ปรึกษากรมประมงเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานประจำปี 2561 มามอบให้กรมการข้าว

โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ  ณ อาคารที่ทำการกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน