สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2561

h 26.01.61สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2561

n 26.01.61s

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2561

 

         เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

         โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในหัวข้อ “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

         กรมการข้าวเป็นหนึ่งใน 22 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ร่วมโชว์ผลงานวิจัย “นวัตกรรมข้าวไทย ก้าวไกลไม่หยุดยั้ง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”จัดแสดงผลงานวิจัยด้านข้าวในโซนศาสตร์พระราชาด้านพืช ประกอบด้วยนิทรรศการ “อนาคตสดใส ด้วยงานวิจัยกรมการข้าว” โชว์ 4 กลุ่มพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว หรือผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่

         1) กลุ่มข้าวนุ่ม หอม ผลผลิตสูง อาทิ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข21 ข้าวเจ้าพันธุ์แรกที่ต้านทานโรคใบหงิก ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 ข้าวเหนียวหอมนาปรังพันธุ์แรกของไทย ที่ต้านทานโรคไหม้ และแมลงบั่ว ข้าวเจ้าพันธุ์ กข45 ข้าวเจ้าน้ำลึก ปลูกได้ทั้งในนาน้ำตื้นและน้ำลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร ข้าวเจ้าพันธุ์ กข59 ข้าวนาปี อายุเบา เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับเปลี่ยน   ข้าวไร่เป็นนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง ข้าวเจ้าพันธุ์ กข65 ข้าวเจ้าหอม ข้าวนาปีต้านทานโรคไหม้ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาดอน ภาคเหนือตอนบนที่ฝนหมดเร็ว และมีโรคไหม้ระบาดเป็นประจำ

         2) กลุ่มข้าวแข็ง ผลผลิตสูง เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและแมลง อาทิ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข71 อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือ และเป็นทางเลือกของเกษตรกรภาคกลางที่ต้องการข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว ข้าวเจ้าพันธุ์ กข73 ข้าวเจ้าหอมทนดินเค็ม ต้านทานโรคไหม้ ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 2 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

         3) ข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น ข้าวเจ้าพันธุ์ กข63 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับแปรรูปเป็นข้าวพองกรอบได้ดี

         4) กลุ่มข้าวดัชนีน้ำตาลค่อนต่ำ เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 และ ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80

         นิทรรศการ “ธัญโอสถ..ทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ” จัดแสดงข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Maket) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพ อาทิ ข้าวหอมกระดังงา 59 ข้าวเจ้าดอกข่า 50 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเหนียวดำหมอ 37 ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 ข้าวหอมกุหลาบแดง ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวลืมผัว และข้าวเจ้าหอมมะลิดำ

         นิทรรศการ “นวัตกรรมข้าวไทยก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง” แสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมข้าว อาทิ เค้กข้าวเม่า ข้าวกรอบสยาม ผงข้าวพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารจากบริษัทชั้นนำ และสินค้าข้าวจากศาลาข้าวไทย ในด้านการเชื่อมโยงการตลาดได้จัดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรได้นำสินค้าข้าวคุณภาพดี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวมาจัดจำหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้จัดสาธิตเมนูอาหาร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ ข้าวห่อใบบัว ไข่พระอาทิตย์ น้ำปั่นคลอโรฟิลส์ จากข้าว กข43 ขนมบัวหิมะ จากข้าวทับทิมชุมแพ ขนมบุหลันดั้นเมฆ จากข้าว กข57 ผัดหมี่พิมาย จากข้าวทนเค็ม กข73 ให้ชม และชิมฟรีภายในบูทนิทรรศการของกรมการข้าว ตลอด 9 วัน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการเกษตรเผยเเพร่สู่สาธารณชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน