สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน ทรงหว่านข้าวพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

h 19.09.60สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน  ทรงหว่านข้าวพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน
ทรงหว่านข้าวพระราชทาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

m 19.09.60 s

DSC 0919.44

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน ทรงหว่านข้าวพันธุ์หอมกระดังงา59 ลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส ภายใต้ “โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ”

            โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ กรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ

            ซึ่งผลผลิตจากโครงการฯดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำรองแจกให้เกษตรกร โดยผลผลิตที่ได้จากแปลงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เกษตรกรบ้านตอหลัง-ทรายขาว อำเภอตากใบ และเกษตรกรบ้านโคก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และเกษตรกรบ้านป่าทุ่ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ/ข่าว